શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 23 May 2009

તોફાની વરસાદ

(આ કવિતા ૨૬ મી જુલાઈ ના દિવસ માં મુંબઇ બહુ વરસાદ પડ્યો હતો તેની યાદમાં લખી છે.તે દિવસ પછી મુંબઇ ના લોકો વરસાદ થી જાણે ગભરાય ગયા હતા.અને આજે પણ લોકો તે દિવસ ને યાદ કરીને ગભરાય છે મને તો વરસાદ બહુ ગમે છે.અને હુ તો વરસાદ ની મોસમમાં બે ત્રણ વાર તો બહુ પલળ્રુ છું કદા જ હજી પણ તમને બે ત્રણ મારી વરસાદ ની કવિતા વાંચવા મળશે)

તોફાની તોફાની વરસાદ

ધમ ધડાક ધમ ધમ વરસે

ને વાદળો નો થાય ગડગડાટ,

વીજળીની તો તડાફડી આગ જરતી,

ને વરસે તોફાની તોફાની વરસાદ,

ક્ષણમાં થઈ રેલમ છેલ મ પાણીની,

ગાડી બની છે નદી મીઠી,

ને ગાડા બન્યા છે તેના પાણી,

ને ગાડો આ તોફાની વરસાદ

કદા જ સાગર ઘેરી લે સે ધરતી,

બધી જ જગ્યા પાણી પાણી,

લોકો મા થઈ ગયો છે ઘભરાટ,

ડરાવે આ તોફાની તોફાની વરસાદ.

ભરત સુચક

2 comments:

shilpa prajapati said...

ને ગાડૉ આ તોફાની વરસાદ

કદાજ સાગર ઘેરી લેસે ધરતી,

બધી જ જગ્યા પાણી પાણી,

લોકો મા થઇ ગયો ઘભરાહટ

saras rajuvat kari che ...hakikat ni keep it...

WildLife Lover 'રાજની' said...

સરસ છે આ કવીતા..
ખરેખર હુ વરસાદ ની રાહ જોવ છુ..
અને આ કવીતા વાંચી ને લાગે છે વરસાદ જલ્દી આવે તો સારુ...

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક