શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Monday, 11 May 2009

બાબા તારા પ્રેમ ને તોલે આવે ના કોઇનો પ્રેમ,

બા તુ પ્રેમ નો દરિયો,હુ ઝરણૂ માત્ર પ્રેમનુ,

બા તારી વાત મા છે પ્રેમ,તારી આખમા પ્રેમ,

તે આપ્યો છે મને કાયમ પ્રેમ,પ્રેમ પ્રેમ...!

બા તે વેદના સહી તુ લાવી મને આ સસાર મા,

મારા બચપન મા બા

તુ ઉદાસ હોય તોય મને હસો હસો કહી હસાવ્યો,

તુ જાગી અને મને હાલા વાહલા કરી સુવડાવ્યો,

તુ ભુખી રહી અને મને કોળીયે કોળીયે જમાડ્યો,

તે ચાલતા ય મને ડગલે ને પગલે સીખવાડીયુ ,

તે મને સારા નરસાની રીતભાત મને સીખવાડી,

તુ મારી ઉદાસીમા ઉદાસ ને મારી ખુસીંમા ખુસતુ,

તારા બુઢાપા મા બા

તે આપી મને આ સસારમા ખુબ ખુસી અને આજ તારી એકલતા ની વાત આવી,

તે આખી જીદગી મને સાથ આપી ના તને કોઇ દિવસ મજબુરી ના વચ્ચે આવી,

બધા પાસે કામજ કામ,ના કોઇ સાથ બાને આપે,મને મારી ઓફિસ વચ્ચે આવી,

બા તારી સામે કે ના તારી વચ્ચે ના આવવા દહીસ કદીય હુ હવે ઓફિસ ઓફિસ,


તારા પ્રેમ નુ કરજ થાય અવડુયે મોટુ મોટુ કે,

મારા ચામડી ના જુતા બનાઉ તોઇ પડૅ ઑછુ,

બા તારા ચરણૉ મા સ્વર્ગ છે આ પુરા સસારનુ,

બા તારુ સ્થાન મારા માટૅ ભગવાન કરતાય મોટુ,


-ભરત સુચક

8 comments:

shilpa prajapati said...

ani mate to koi sabad ni jaru j na pade ne..
bus ekvar ma banvu pade.....tenathi vadre mare ahi kai j kevu nathi......

isvar ni sothi sudar rachana j ma chhe....

Anonymous said...

તારા પ્રેમ નુ કરજ થાય અવડુયે મોટુ મોટુ કે,
મારા ચામડી ના જુતા બનાઉ તોઇ પડૅ ઑછુ,
બા તારા ચરણૉ મા સ્વર્ગ છે આ પુરા સસારનુ
bahu sarash kavita MOTHERS DAY MA USE KARAVAJEVI

kirit said...

તે આપી મને આ સસારમા ખુબ ખુસી અને આજ તારી એકલતા ની વાત આવી,
તે આખી જીદગી મને સાથ આપી ના તને કોઇ દિવસ મજબુરી ના વચ્ચે આવી

bahu sacha dil thi lakhi che

Anonymous said...

ma ni bahut puuri kavit
tu kitani achhi he pyyri pyari he o ma

MATCH said...

તારા પ્રેમ નુ કરજ થાય અવડુયે મોટુ મોટુ કે,
મારા ચામડી ના જુતા બનાઉ તોઇ પડૅ ઑછુ,
બા તારા ચરણૉ મા સ્વર્ગ છે આ પુરા સસારનુ,
બા તારુ સ્થાન મારા માટૅ ભગવાન કરતાય મોટુ,

bahu sunder vakiyo

Anonymous said...

તારા પ્રેમ નુ કરજ થાય અવડુયે મોટુ મોટુ કે,
મારા ચામડી ના જુતા બનાઉ તોઇ પડૅ ઑછુ,
બા તારા ચરણૉ મા સ્વર્ગ છે આ પુરા સસારનુ,

ba nu stan duniya ma bahu motu che

Anonymous said...

mother mate ni sunder kavita mani ake

Anonymous said...

Respected Author,

Thank You Very Much for sharing this Online informative great article here.

Health Care Facts | Health Facts | Fitness Tips | Somnath

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક