શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Monday, 29 June 2009

નજર નજર થી તો થોડી તુ વાત કરી લે ,

નજર નજર થી તો થોડી તુ વાત કરી લે ,
હોઈ તારા દિલમાં તે મને નજર થી કહી દે

તારી નજરમાં એવું તે શું જોયું મારી નજરે,
કે મારી નજર શોધે હમેશા તારી નજર ને,

કોઇ રસ્તો નથી નજરો ને નજર થી મળ્યા,
સિવાય હુ ગુમ થયો છું નજર નજર મા,

હુ પડતો ગયો તારી નજર નજર મા અને,
તુ પિવડાવતી ગય પ્રીત નજર નજર થી,

ના રોકી શકે કોઇ રિવાજ દુનિયાભર નો,
આપણી નજર ને નજર થી મળતા,

વાદળ વાદળ થી મળે વીજળી થાય,
નજર નજર થી આપણી મળે અને પ્રેમ થાય,

કદાચ આજ હસે નજર નજર ની રીત અને,
કદાચ આજ હસે આ હસે પહેલા પ્રેમ ની રીત,

પ્રેમના કિસ્સા તો રોજ થાય છે આમજ શું
એમની પણ નજર થી નજર મળી હશે?

નજર નજર થી મળે, દિલ દિલ થી મલે,
પ્રેમ નો કિસ્સો ભલે બહુ આગળ વધે,

અદા ઓ આપની એવી કાંઈક કે જે મને હણે,
દિલ મારુ આપનું જ નામ રોજ ગણ ગણૅ,

જે આખો મા હતા સપના તે આખો મા તુ,
જે દિલ ખાલી હતું ત્યાં પણ આવી છે તુ,

ભરત સુચક

3 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
shilpa prajapati said...

ના રોકી શકે કોઇ રિવાજ દુનિયાભર નો,
આપણી નજર ને નજર થી મળતા,

વાદળ વાદળ થી મળે વીજળી થાય,
નજર નજર થી આપણી મળે અને પ્રેમ થાય,

nice one......bhu saras lakhi che

પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી said...

Bharatbhai,
Raly very nice this gazal.

આદરણીય મિત્ર

તમારો બ્લોગ વાંચ્યો. સરસ બ્લોગ છે, વાંચીને ખુબ આનંદ થયો.
તમે સારું લખી જાણો છો.

તમારી અભિવ્ય્કિત સરસ અને સરલ છે.
હું તમને મારા બ્લોગને વાંચવા માટે ભાવભર્યું આમંત્રણ પાઠવું છો. તો આપ મારા આ બંને બ્લોગો એક્વાર જરુરથી વાંચશો.
- અને હા, આપણાં કિંમતી અભિપ્રાયો આપવાનું ભુલતાં નહીં !!

૧. યુવા રોજગાર
http://yuvarojagar.gujaratiblogs.com

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક