શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 7 August 2010

દોસ્ત દોસ્ત મળે તો દોસ્ત ગલે મળી લઈએ,


દોસ્ત દોસ્ત મળે તો દોસ્ત ગલે મળી લઈએ,
ઘણા સમયે મળ્યો છે તો સુખદુખ જાણી લઈએ,

ગમ હોય તારા દિલમાં,તો દોસ્ત દર્દ મને ઉપડે,
ખુશી ના માહોલમાં, તો દોસ્ત તું જ મને સાંભરે,

તારી જીતમાં મારી જીત, તારી હારમાં મારી હાર,
તારા માંટે તો દોસ્ત દુનિયા આખીથી લઉં હું વેર,

પ્રેમ વરસે તારો અનરાધાર,દિલને તારોજ આધાર,
તું મળેના કોઈક વાર,તો ફેલાય બધે જ અધાર,

તું મારા જીવનનો પ્રકાશ,તું ખુશી ભર્યો સહવાસ,
તું મારા હૈયાની હળવાશ,તું મારી આંખોની ભીનાશ,

તું ના હોય આસપાસ,તો દિલને તારો જ આભાસ,
દિલને તારી જ આશ,તું રહે હમેશા મારી જ પાસ,

હોય તું દુર કે પાસ,હમેશા મારા દિલમાં તારો વાસ,
તારા હોવાનો અહેસાસ, એજ મારા જીવનનો શ્વાસ,

તોડે દુનિયા જો વિશ્વાસ,તું આવી જાજે મારી પાસ,
પ્રેમ આપનો નિસ્વાર્થ,રાહ જોશે મારો અંતિમ શ્વાસ,

ભરત સુચક

Wednesday, 4 August 2010

પણ જુવાની છે જવાની

જુવાની છે સુહાની
છે તે ખુબ મજાની
જવાની છે દીવાની
ચમક તેની જોવાની

રાત તો છે સુવાની
જાગો તોય મજાની
સ્વપ્નની વાત સુહાની
મજા પડે જોવાની

દિવસની વાતઅનોખી
કહે સૌ નોખી નોખી
તમારી ને અમારી
વાત છે સૌથી નોખી

જુવાની ની કહાની
છે અલગ બધાની
વાત તેની કહેવાની
સાભળો સૌની જુબાની

શું વાત છે હોઠોની
શું વાત તે જુલ્ફોની
કે હરણ સી ચાલની
આયના ની જુબાની

જુવાની ચાર દિવસની
રોકયે તે નાં રુકવાની
જુવાની છે સુહાની
પણ જુવાની છે જવાની

ભરત સૂચક

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક